3 мм
2.50 кг
Буюртма бўйича. Нархни телефон орқали аниқлаштиринг +998 99 808 28 71
Доставка:

Етказиб бериш: Махсулотни узингиз олиб кктишингиз: иш кунларида соат 9:00 дан 18:00 гача. Пул утқазиш йули билан сотиб олинган махсулотларга, ишончнома шарт. Келишингиздан 30 дақиқа аввал бизни огохлантиринг.

 

 

 
Оплата:


Тўлов: Пул утқазиш тўлов тури.

 

 

 

ҚОПЛАМА ТУРИ - асосий

 
AWS A 5.1:E7015  ISO 2560-A-E 42 A B 22 ГОСТ 9466-75
ТУ У 25.9-34142621-014:2017
Э 50А  ТМУ-21У-Ø-УД
Е513—Б20

 

АЛОҲИДА ХОССАЛАРИ

ТМУ-21У пайвандлаш ёйининг узунлиги узайтирилганда ғоваклар ҳосил бўлишига мойил.

  ИШ ВАЗИФАСИ ВА ҚЎЛЛАШ СОҲАСИ

ТМУ-21У электродлари иссиқлик ва атом элект станцияларининг углерод сақловчи ва паст легирланган пўлатдан ясалган масъул конструкцияларни ва қувурўтказгичларни пайвандлаш учун мўлжалланган. 

ҚЎЛЛАШ ШАРТЛАРИ

ТМУ-21У электродлари билан пайвандлаш тескари қутбли ўзгармас токда “тепадан-пастга” вертикал ҳолатдан ташқари, барча фазовий ҳолатларда пайвандлаш учун ишлатилади. Пайвандлашни қисқа ёйда ёки тозаланган чок қирралари бўйлаб таянч усулида бажарилади. 

Эриб қопланиш коэффициенти 9,5 г/А·ч. 1 кг эриган металлга электродлар сарфи 1,5 кг.

 

 

ПАЙВАНДДАН ОЛДИН ҚИЗДИРИШ

Мўътадил шароитда сақланганда пайвандлашдан олдин қиздириш талаб этлмайди. Нам тортиб қолган бўлса: 380-400 °С да 60-90 дақиқа қиздирилади. Электродлар қопламасида сақланадиган намлик 0,4% дан ортиқ эмас.

ЭРИГАН МЕТАЛЛНИНГ КИМЁВИЙ ТАРКИБИ,%

Mn Si C P S
0,70-1,00 0,20-0,43 ≤0,12 ≤0,035 ≤0,030

 

 

МЕТАЛЛ ЧОКИНИНГ МЕХАНИК ХОССАЛАРИ

Вақтинча қаршилик, МПа Оқувчанлик чегараси, МПа Нисбий узайиши, %

Зарбга қайишқоқлиги Дж/см2

+20 ºС

≥510 ≥420 ≥20 ≥130

Пайвандлашни “+” қутбланишли электродда ўзгармас токда бажарилади.

ЎРОВГА ОИД МАЪЛУМОТЛАР

Диаметри, мм Узунлиги,мм Кўра пайвандлаш токининг кучи, А Бир қутидаги электродлар сони, дона Вазни, кг
3 350 80-100 92-93 2.5
4 450 125-145 81-85 5


 ПАЙВАНДЛАШДА ЧОКЛАР ҲОЛАТИ

    РА       РВ       РС       PF         PE      PD     

ISO 6947

 

 
Янгиликлар
Қўнгироқга буюртма бериш

Document